Συνεργαζόμενες Κλινικές

METROPOLITAN GENERAL   www.metropolitangeneral.gr

(πρώην ΙΑΣΩ General)

Η υπερσύγχρονη γενική κλινική Metropolitan General πιστοποιημένη με διεθνή πρότυπα αποτελεί ένα ίδρυμα , στο οποίο κάθε ασθενής μπορεί να εμπιστευτεί, την υγεία του.

 

 Στον τομέα της Ουρολογίας διαθέτει:

 • το ρομποτικό σύστημα Da Vinci για την εκτέλεση ριζικών επεμβάσεων

 • το σύστημα TURis για την πλασμα εξάχνωση του προστάτη σε περιπτώσεις καλοήθους υπερπλασίας

 • σύστημα Laser τόσο για την αντιμετώπιση λιθίασης του ουροποιητικού αλλά και υπερπλασίας του προστάτη

 • Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας

Το κόστος μιας επέμβασης εξαρτάται από:

 • το είδος επέμβασης (μικρή, μεσαία, μεγάλη)

 • τη διάρκεια νοσηλείας

 • τη χρήση ειδικών υλικών

 • την κλινική

 Στο κόστος επέμβασης περιλαμβάνονται τα:

 • έξοδα νοσηλείας/κλινικής

 • αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου

Ανάλογα με τo είδος της ασφαλιστικής κάλυψης :

 • αν υπάρχει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση μπορεί να γίνει εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής

 • αν το ασφαλιστικό ταμείο είναι ο ΕΟΠΥΥ, λόγω της συνεργασίας των ιδιωτικών μονάδων καλύπτεται μέρος του κόστους της επέμβασης οπότε διαμορφώνονται οικονομικά πακέτα για τους ασθενείς.

 Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος μιας επέμβασης,επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106891346 ή 2106502000