Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

 

HPV

Κονδυλώματα- ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV: Human Papillomavirus )

Υπάρχουν περισσότεροι από 200 διαφορετικοί τύποι HPV (ορότυποι) από τους οποίους 40 σχετίζονται με το γεννητικό σύστημα.

Οι τύποι 6 και 11 ευθύνονταιι για το 90% περίπου των γεννητικών κονδυλωμάτων.

 Η συχνότερη αιτία μετάδοσης των ιών αυτών, είναι οι σεξουαλικές επαφές. Δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά  άλλη εναλλακτική οδός μετάδοσης, όπως μέσω των χεριών ή μέσω υφασμάτων, δεν αποκλείεται ωστόσο.

Οι βλάβες μπορούν να αναγνωρισθούν 4-14 μήνες κατά μέσο όρο μετά από την πρωτολοίμωξη.

Η διάγνωση στους άνδρες γίνεται με την επισκόπηση των βλαβών (την αναγνώριση από τον ίδιο τον ασθενή ή από το γιατρό)

Ο ιός δεν προκαλεί συμπτώματα.Συνήθως γίνεται αντιληπτός από την/τον ασθενή όταν δημιουργηθούν οι βλάβες στα έξω γεννητικά όργανα ή στην περιγεννητική περιοχή.

 Τα κονδυλώματα αντιμετωπίζονται :

  • είτε με συντηρητική θεραπεία (τοπική εφαρμογή φαρμάκων)

  • είτε με επεμβατικές μεθόδους (ηλεκτροκαυτηριασμό ή laser εξάχνωση).

Η πρόληψη βασίζεται :

  •  στην αποχή από τις σεξουαλικές επαφές ή στη μονογαμική σχέση με επίσης μονογαμικό σύντροφο

  • στο ανδρικό προφυλακτικό. Αποδεδειγμένα μειώνει τη πιθανότητα μετάδοσης του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, δεν μπορεί όμως να την αποκλείσει και ιδιαίτερα στην περιγενητική χώρα.

  • το HPV εμβόλιο πριν ξεκινήσουν τις σεξουαλικές επαφές, δηλ  από την εφηβεία μέχρι περίπου τα 25 έτη. Είναι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης για τις γυναίκες και τελευταία και για τους άνδρες.

Επιπλέον όλες οι σεξουαλικά ενεργείς γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά σε τεστ Παπανικολάου (test Pap) στα πλαίσια της πρόληψης. Είναι μια απλή εξέταση με την οποία αναγνωρίζονται τα προσβεβλημένα από τον ιό HPV κύτταρα.