ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΚΑΝΕΛΗ -ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Οι ασθενείς μπορούν κατόπιν ραντεβού  να επισκέπτονται  το ιατρείο για νεφρολογική εκτίμηση και αντιμετώπιση  μιας σειράς παθήσεων όπως:

♦ Αρτηριακή υπέρταση

♦ Διαβητική νεφροπάθεια

♦ Οξεία και Χρόνια  νεφρική ανεπάρκεια

♦ Αιματουρία – Λευκωματουρία

♦ Νεφρωσικό – Νεφριτιδικό σύνδρομο

♦ Σπειραματονεφρίτιδες

♦ Μεταβολικός έλεγχος και πρόληψη νεφρολιθίασης

♦ Συγγενείς και κληρονομικές παθήσεις νεφρού