Λιθίαση

stonesΟι νεφροί αποβάλλουν διάφορα ανεπιθύμητα άλατα διαλυμένα στα ούρα. Κάποιες φορές τα άλατα σχηματίζουν κρυστάλλους και αυτοί με τη σειρά τους λίθους στις κοιλότητες των νεφρών.
Οι λίθοι στα νεφρά είναι σχετικά συχνό πρόβλημα με συχνότητα 1 στους 10 άντρες και 1 στις 20 γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους να ερθουν αντιμέτωποι.
Οι λίθοι των νεφρών μπορεί να παραμένουν αμετάβλητοι χωρίς να προκαλούν ενοχλήσεις ή μπορεί να αυξάνουν σε μέγεθος ή ακόμη να μετακινούνται π.χ στο σωληνάκι που συνδέει το νεφρό με την κύστη (ουρητήρας). Οι μεταβολές των λίθων στο μέγεθος και την εντόπιση μπορεί να προκαλέσουν πόνο, το γνωστό κωλικό ή απόφραξη των νεφρών. Ο κωλικός των νεφρών είναι πόνος που έρχεται κατά κύματα και θεωρείται απο τους χειρότερους πόνους που μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος και να απαιτηθεί αντιμετώπιση στα επείγοντα νοσοκομείου. Η απόφραξη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νεφρό αν δεν αντιμετωπισθεί στο άμεσο μέλλον.
Οι λίθοι μπορούν επίσης να προκαλέσουν λοίμωξη ή αίμα στα ούρα.
Η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση είναι η αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφική ουσία. Εναλλακτικά ο υπέρηχος σε συνδυασμό με απλή ακτινογραφία μπορούν να δώσουν επαρκείς πληροφορίες.

Για τις περιπτώσεις των λίθων που δεν θα αποβληθουν μόνοι τους οι επιλογές περιλαμβάνουν :

1. ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ (ESWL)

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ– είτε μέσω μικρής οπής που δημιουργείται στο νεφρό από το δέρμα (Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία – PCNL) ή με τη βοήθεια ενδοσκόπησης χωρίς τομή από την ουρήθρα (εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση RIRS ή άκαμπτη URS) . Το σπάσιμο της πέτρας (θραύση του λίθου) γίνεται είται με ειδικό laser ή με άλλη πηγή ενέργειας (βαλλιστικη λιθοτριψία)

Η επιλογή της μεθόδου ή του συνδυασμού που θα χρησιμοποιηθεί  εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του λίθου :

  • το μέγεθος (<1cm,1-2cm, >2cm)

  • την εντόπιση (νεφρός, ουρητήρας, κύστη) και

  • τη σκληρότητα