Κιρσοκήλη

 

varicocele1

Είναι η διόγκωση των φλεβών που υπάρχουν μέσα στο όσχεο πάνω από τον όρχι. Η εντόπιση συνήθως είναι αριστερά.

Θεωρείται μια από τις αιτίες που επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος και του αριθμού των σπερματοζωαρίων και επομένως της ανδρικής υπογονιμότητας. Ωστόσο μια κιρσοκήλη δεν επηρεάζει πάντα τις παραμέτρους του σπέρματος.

Κατά την ανάπτυξη η κιρσοκήλη μπορεί επίσης να εμποδίσει την φυσιολογική ανάπτυξη του όρχεως με αποτέλεσμα το μέγεθος να είναι μικρότερο συγκριτικά με τον άλλο όρχι.

Οι περισσότερες κιρσοκήλες αυξάνονται σε μέγεθος με το χρόνο. Η διάγνωση τους γίνεται εύκολα με την κλινική εξέταση, ενώ το triplex οσχέου μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.