Καρκίνος προστάτη

PCa Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο (1 στους 6) και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το καρκίνο του προστάτη είναι :

 • Η αύξηση της ηλικίας. (75% των διαγνωσμένων ασθενών έχουν ηλικία > 65 έτη

 • Η γεωγραφική εντόπιση (Ευρώπη και Β.Αμερική)

 • Η φυλή (Αφροαμερικάνοι)

 • Η κληρονομικότητα (διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης όταν συγγενής α’ βαθμού έχει ιστορικό καρκίνου προστάτη)

 • Η δίαιτα (που βασίζεται σε ζωϊκό λίπος)

Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο προστάτη δεν έχουν συμπτώματα. Στις αναπτυγμένες χώρες η  διάγνωση γίνεται συνήθως όταν η νόσος βρίσκεται ακόμη μέσα στον προστάτη.

Όταν εμφανιστούν συμπτώματα η νόσος έχει προχωρήσει έξω από τον προστάτη στα γειτονικά όργανα ή έχει δώσει μεταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αθενείς μπορεί να εμφανίσουν αίμα στα ούρα τους (αιματουρία), αίμα στο σπέρμα τους (αιμοσπερμία), πλήρη αδυναμία να ουρήσουν (επίσχεση), πόνο στα νεφρά λόγω απόφραξης των ούρων, πόνο στα οστά και ιδίως στην σπονδυλική στήλη.

Η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση καρκινικών κυττάρων στη βιοψία του οργάνου (ΔΙΟΡΘΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ).

O καρκίνος του προστάτη ταξινομείται ;

 • Ανάλογα με το αποτέλεσμα της βιοψίας (Gleason score) σε:

 1. υψηλής επιθετικότητας

 2. μέσης και

 3. χαμηλής,

 • Ανάλογα με την έκτασή του :

 1. σε εντοπισμένο (βρίσκεται εντός του προστάτη

 2. σε τοπικά προχωρημένο (βγαίνει έξω από τα όρια του προστάτη και διηθεί γειτονικά όργανα) και

 3. σε μεταστατικό ( τα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται σε απομακρυσμένα από τον προστάτη όργανα)

Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται από την έκταση της νόσου, από την ηλικία του ασθενούς, την φυσική του κατάσταση και το προσδόκιμο της επιβίωσης του.

Οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τον καρκίνο του προστάτη είναι το χειρουργείο, η ακτινοβολία, η ορμονοθεραπεία και η χημειοθραπεία.

Η χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του προστάτη ονομάζεται ριζική προστατεκτομή και αφαιρείται ο προστάτης με το περίβλημα του (την κάψα του), οι σπερματοδόχες κύστεις και συνήθως λεμφαδένες.

Έχει απόλυτη ένδειξη όταν :

 •   η νόσος είναι εντοπισμένη στον προστάτη και δεν έχει προχωρήσει.

 •   ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση υγείας που το χειρουργείο ή η αναισθησία που θα λάβει δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του

 •   ο ασθενής έχει τουλάχιστον 10 επιπλέον χρόνια ζωής.

Ο στόχος της ριζικής προστατέκτομής είναι τριπλός (trifecta) :

 • ο ασθενής να απαλλαγεί από τον καρκίνο πρωταρχικά και επιπλέον

 • να διατηρήσει τηνποιότητα ζωής που είχε και πριν το χειρουργείο όσον αφορά στην εγκράτεια των ούρων και στη σεξουαλική λειτοργία

Οι δυο τελευταίοι στόχοι επιτυγχάνονται όταν ο χειρουργός διατηρήσει  αγγεία και νεύρα που έχουν σχέση με την ακράτεια και την στύση και τα οποία περνάνε δίπλα από τον προστάτη. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει ο καρκίνος να είναι εντοπισμένος στον προστάτη. Προτεραιότητα σε μια επέμβαση για τον καρκίνο είναι η εκρίζωση της νόσου και ακολούθως η ποιότητα ζωής.

Η ριζική αφαίρεση του προστάτη μπορεί να γίνει:

 • Ρομποτικά

 • Λαπαροσκοπικά και

 • Με ανοιχτό χειρουργείο, δηλαδή με τομή η οποία γίνεται είτε στην κοιλιά κάτω από τον ομφαλό είτε στο περίνεο.