Ερεθιστικά συμπτώματα ουρητηρικών stent & φαρμακευτική αγωγή

image stentΗ μελέτη  δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Endourology τον τρέχοντα μήνα (JEndourol.2015 Jun;29(6):650-6).

Πρόκειται για μεταανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και συγκεκριμένα γίνεται ανασκόπηση σε 13 μελέτες (περισσότερους από 1400 ασθενείς) που αφορούν στην φαρμακευτική αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με τα ουρητηρικά stent ερεθιστικών συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS).

Η φαρμακευτική αγωγή περιλάμβανε α-blockers, αντιμουσκαρινικά ή συνδυασμό τους.

Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι οι α-blockers υπερείχαν στατιστικά σημαντικά έναντι των αντιμουσκαρινικών τόσο στη βελτίωση του πόνου όσο και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Ωστόσο ο συνδυασμός των φαρμάκων φάνηκε να υπερέχει έναντι της μονοθεραπείας.

Πρόσβαση στην περίληψη του άρθρου στο παρακάτω link :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25491604