Εξωσωματική Λιθοτριψία (ESWL)

ESWLΠραγματοποιείται θραύση του λίθου με κρουστικά κύματα. Γίνεται συνήθως πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ποσοστό που φτάνει το 90%.

Η θεραπεία πραγματοποιείται χωρίς γενική αναισθησία και  ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του σε λίγες ώρες.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι περίπου 30 λεπτά.

Συνήθως και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του λίθου απαιτούνται 3 συνεδρίες για να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μεταξύ δυο συνεδριών απαιτείται διάστημα 3εβδομάδων.

Πριν από κάθε εξωσωματική λιθοτριψία απαιτείται διακοπή της ασπιρίνης ή της αντιπηκτικής αγωγής για μια εβδομάδα τουλάχιστον.

Aντενδείξεις για τη θεραπεία:

  • ύπαρξη βηματοδότη

  • η εγκυμοσύνη

  • η νοσογόνος παχυσαρκία και

  • η ύπαρξη γνωστού ανευρύσματος της αορτής.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λίθοι που δεν μπορούν να σπάσουν με την εξωσωματική λιθοτριψία και απαιτείται περεταίρω αντιμετώπιση με εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση (RIRS) ή άκαμπτη ουρητηροσκόπηση (URS) ανάλογα με τη θέση του λίθου.