Αύξηση του PSA

psa blood test

Η εξέταση αίματος  PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) είναι δείκτης ειδικός για τον αδένα του προστάτη, δηλαδή μπορεί να αυξηθεί σε παθολογικές καταστάσεις του :

  • η φλεγμονή ή λοίμωξη (προστατίτιδα)

  • η καλοήθης υπερπλασία και

  • ο καρκίνος.

Επειδή λοιπόν το PSA αυξάνεται σε διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις του προστάτη, είναι χρήσιμο ως εργαλείο δεν καθορίζει ωστόσο η τιμή του τη διάγνωση, αφού απαραίτητη είναι πάντα η δακτυλική εξέταση και το ατομικό και κληρονομικό ιστορικό κάθε άνδρα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη πιστοποιείται με τη διορθική βιοψία και όχι από μια αυξημένη τιμή του PSA. Ωστόσο είναι πολυ σημαντικός ως δείκτης παρακολούθησης των ασθενών με καρκίνο του προστάτη που εχουν υποβληθεί σε ριζική θεραπεία ή λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία

Η επανάληψη της εξέτασης του PSA σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι χρήσιμη για την επαλήθευση μιας αυξημένης τιμής,ενώ και η γενική εξέταση των ούρων μπορείνα δώσει πληροφορίες ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οξείας προστατίτιδας.

Όταν όμως το PSA αυξάνεται χωρίς εμφανές αίτιο πχ προστατίτιδα (φλεγμονώδη ή μικροβιακή) τότε  το διορθικό υπερηχογράφημα και η βιοψία του προστάτη κρίνονται απαραίτητα.