Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1.  Konstantinos N. Syrigos, Eleftherios Hatzidarellis, Andriani G.Charpidou, Christina Alamara, Kosmas Pantazopoulos, Frini Skotti, Dimosthenis Antoniou, Niki Georgatou. Pegylated liposomal doxorubicin HCl (Caelyx) in Combination with sandostatin LAR as salvage therapy in patients with small cell lung cancer. Presented at the 15th  Euopean Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Copenhagen, September 2005.
 2. Eleni M. Karapanagiotou, Efthymia G. Nasothimiou, Adrianni    Charpidou, Ifigenia Tzannou, Kalliopi D. Dilana, Eleftherios Hatzidarellis, Ioanna Christakopoulou, Konstantinos N.Syrigos. The use of radiolabelled somatostatin analogue scintigraphy in the staging of small-cell lung cancer patients. Presented at the 17th International Congress on Anti-Cancer Treatment, January-February 2006.
 3. Eleftherios Chatzidarellis, Ioannis Tourkantonis, Laura Gisa,  Konstantinos Stravodimos, Andreas Skolarikos, Evangelos Mazaris, Charalambos Deliveliotis, Konstantinos Syrigos. The effects of the taxanes-based chemotherapy on the male reproductive axis. Presented at the 19th World Congress on Fertility and Sterility. May 2007
 4. Μazaris E, Chrisofos M, Varkarakis I, Chatzidarellis E, Skolarikos A, Alivizatos G, Deliveliotis C. Testicular cancer: its effect on fertility and changing practice? Presented at the 29th Congress of the Societe Internationale d´ Urologie, September 2007
 5. M.Chrisofos, E.Mazaris, A.Papatsoris, G.Alivizatos, A.Skolarikos, I.Varkarakis, E.Chatzidarellis, Ch.Deliveliotis, C.Dimopoulos. Epoetin-beata administration in radical surgery for urinary tract malignancies of high risk patients. Presented at the 10th  Mediteranean Congress of Urology & 8th Congress of PanAfrican Urological Surgeon Association, November 2007
 6. Chatzidarellis E, MazarisE, IoannidisK, ChrisofosM, Deliveliotis C, Syrigos K. Testicular volume and nutritional state as predictive factors of fertility for cancer patients treated by chemotherapy. Presented at the 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, November 2007
 7. E.M.Mazaris, I.Varkarakis, E.Chatzidarellis, M.Chrisofos, A.Dellis, C.Deliveliotis. Reducing the number of sutures for vesicourethral anastomosis in radical retropubic prostatectomy: Results of a 2-suture technique. Presented at the 1st World Congress on Controversies in Urology, February 2008
 8. E.Mazaris, M.Chrisofos, K.Ioannidis, E.Chatzidarellis, I.Varkarakis,  A.Skolarikos,  A.Papatsoris, C.Deliveliotis. The treatment of lower urinary tract symptoms (LUTS) after tansurethral resection of the prostate (TUR-P). Presented at the 1st World Congress on Controversies in Urology, February 2008
 9. E.Chatzidarellis, M.Chrisofos, E.Mazaris, A.Papatsoris, A.Skolarikos, I.Varkarakis, C.Deliveliotis. Is TVT-O safe and effective in female stress urinary incontinence? Presented at the 1st World Congress on Controversies in Urology, February 2008
 10. E.Mazaris, M.Chrisofos, E.Chatzidarellis, A.Papatsoris,  I.Varkarakis,  G. Alivizatos, C.Deliveliotis. Are somatometric parameters associated with varicocele formation? Presented at the 1st World Congress on Controversies in Urology, February 2008
 11. Chatzidarellis L, Varkarakis I, Skolarikos A. Simultaneous bilateral nephropexy performed laparoscopically. The second case presented in literature. Presented at the 26th World Congress of Endourology & ESWL, December 2008
 12. Chatzidarellis E, Tavernaraki K, Charalambopoulos G, Mazaris E, Skolarikos A, Anastopoulos I, Malachias G, Karagiotis E. Simultaneous non traumatic retroperitoneal hematoma and contralateral subcapsular renal hematoma. Diagnostic approach and selective embolization treatment. Presented at the 16th European symposium on Urogenital Radiology, September 2009
 13. Chatzidarellis E, Papachristou C, Athanasiadis G, Chrisafis E, Liakouras C, Chrisofos M, Skolarikos A. Multiple PCNL tracts to remove  a complete staghorn calculi related to a two years retained pig-tail in a horseshoe kidney of a morbidly obese woman. Presented at the 16th European symposium on Urogenital Radiology, September 2009
 14. Chatzidarellis E, Tavernaraki K, Zarkadoulias A, Charalambopoulos G, Mazaris E, Malachias G, Deliveliotis C, Varkarakis I.  Prostate volume measurement via transabdominal ultrasonography (TAUS) compared to the true surgical specimen volume after radical prostatectomy. Presented at the 16th European symposium on Urogenital Radiology, September 2009
 15. Chatzidarellis E, Varkarakis I, Zarkadoulias A, Tavernaraki K, Bourdoumis A, Charalambopoulos G, Malachias G, Deliveliotis C, The estimated prostate volume by transrectal ultrasonography (TRUS) compared to the surgical specimen  after radical prostatectomy. Presented at the 16th European symposium on Urogenital Radiology, September 2009
 16. Zarkadoulias A, Chatzidarellis E, Bourdoumis A, Antoniou N, Deliveliotis C, Varkarakis I. The accuracy of evaluating prostate volume by three imaging modalities compred to real prostate volume of radical prostatectomy specimens. Presented at the AUA congress, May-June 2010
 17. Zarkadoulias A, Varkarakis I, Bourdoumis A, Chatzidarellis E, Antoniou N, Deliveliotis C. Measurement of PSA density by three imaging modalities and its correlation with the PSA density of radical prostatectomy specimen. Presented at the 2nd International Meeting on Innovations and Evidence Based Medicine in Urology, September-October 2011
 18. Argyropoulos V, Chatzidarellis E, Papazoglou J, Karelis A, Konstantakis E, Kostakopoulos A. MR imaging-guided percutaneous cryotherapy of renal tumors. Our initian experience in 10 patients. Presented at the 6th International Symposium on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer, May 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1.  Γ. Κρίνας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε.Χατζηδαρέλλης, Χ.Ψύχας, Π.Σοφράς, Φ.Λεμπρέν. Εργατικά και αγροτικά ατυχήματα αλλοδαπών στην τριετία 2000-2002 και η ασφαλιστική τους κατάσταση. Παρουσιάσθηκε στο 30o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 2004
 2. Γ. Κρίνας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε.Χατζηδαρέλλης, Χ.Ψύχας, Π.Σοφράς, Φ.Λεμπρέν. Τα εργατικά και αγροτικά ατυχήματα σε σχέση με την ηλικία και την εθνικότητα των θυμάτων. Παρουσιάσθηκε στο 30o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 2004
 3. Γ. Κρίνας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε.Χατζηδαρέλλης, Χ.Ψύχας, Π.Σοφράς, Φ.Λεμπρέν. Τα αίτια και οι σωματικές κακώσεις εργατικών και αγροτικών ατυχημάτων επαρχίας Θηβών. Παρουσιάσθηκε στο 30o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,  Αθήνα, Απρίλιος 2004
 4. Γ. Κρίνας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε.Χατζηδαρέλλης, Χ.Ψύχας, Π.Σοφράς, Φ.Λεμπρέν. Εργατικά και αγροτικά ατυχήματα επαρχίας Θηβών. Η συχνότητα, η βαρύτητα και η αντιμετώπισή τους. Παρουσιάσθηκε στο 30o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 2004
 5. Ε.Μαζάρης, Ε.Χατζηδαρέλλης, Μ.Χρυσοφός, Γ.Αθανασιάδης, Α.Σκολαρίκος, Χ. Δεληβελιώτης. Συσχέτιση των σωματομετρικών παραμέτρων σε ασθενείς με κιρσοκήλη. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 6. Ε.Μαζάρης, Ι.Βαρκαράκης, Ε.Χατζηδαρέλλης, Μ.Χρυσοφός, Ι.Καστριώτης, Χ. Δεληβελιώτης. Η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ριζική προστατεκτομή με τη χορήγηση Μη Στερινοειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 7. E.Mαζάρης, Ε.Χατζηδαρέλλης, Ι.Βαρκαράκης, Κ.Ιωαννίδης, Μ.Χρυσοφός, Χ.Δεληβελιώτης. Κυστεοουρηθρική αναστόμωση με χρήση δυο ραμμάτων μετά από ριζική προστατεκτομή. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 8. Δ.Χαλικόπουλος, Α.Σκολαρίκος, Κ.Ιωαννίδης, Ε.Μαζάρης, Ε.Χατζηδαρέλλης, Χ.Δεληβελιώτης. Διαδερμική τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα για την αντιμετώπιση των στενωμάτων της ουρητηροειλεϊκής αναστόμωσης σε εκτροπή ούρων κατά Bricker. Ο ρόλος του ουρολόγου. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 9. Ε.Χατζηδαρέλλης, Α.Σκολαρίκος, Ε.Μαζάρης, Ε.Καραγιώτης, Α.Μπίσας, Χ.Δεληβελιώτης. Η χρήση του βαθμονομημένου συστήματος CLAVIEN στην καταγραφή των περιεγχειρητικών επιπλοκών ασθενών που υποβάλλονται σε διαδερμική νεφρολιθοθριψία. Αποτελέσματα Ελληνικής συμμετοχής από μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 10. Ι.Παπαϊωάννου, Χ.Κυράτσας, Ε.Χατζηδαρέλλης, Α.Σκολαρίκος, Ι.Καστριώτης, Ε.Καραγιώτης. Θεραπεία αμφοτερόπλευρων νεφρικών λίθων με εξωσωματική νεφρολιθοτριψία σε μια συνεδρία. Πιλοτική μελέτη. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 11. Ε.Χατζηδαρέλλης, Ε.Μαζάρης, Μ.Χρυσοφός, Γ.Αθανασιάδης, Α.Σκολαρίκος, Χ.Δεληβελιώτης. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της κολπικής ταινίας TVT-O για την αντιμετώπιση της ακράτειας προσπαθείας. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 12. Ε.Χατζηδαρέλλης, E.Mαζάρης, Κ.Ιωαννίδης, Μ.Χρυσοφός, Ι.Βαρκαράκης, Χ.Δεληβελιώτης. Θεραπεία ερεθιστικών συμπτωμάτων κατώτερου ουροποιητικού μετά διουρηθρική προστατεκτομή. Παρουσιάσθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008
 13. Ν.Μακριλιά, Ι.Λεγάκης, Ε.Χατζηδαρέλλης, Λ.Γκιζά, Ε.Γεωργιάδης, Χ.Αλάμαρα, Σ.Τσαγκούλη, Κ.Ν.Συρίγος. Επίδραση των ταξανώνστη σπερματογένεση σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Παρουσιάσθηκε στις ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ´11, Απρίλιος 2011
 14. Β.Αργυρόπουλος, Ν.Κωστακόπουλος, Ε.Χατζηδαρέλλης, Α.Καρέλης, Ι.Παπαζογλου, Α.Κωστακόπουλος. PCA-3 ούρων για τον καρκίνο του προστάτη. Πόσο αξιόπιστο είναι ; Παρουσιάσθηκε στο 7ο Συνέδριο ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη- «Ογκολογία & Τεχνολογία», Δεκέμβριος 2013